Begrænset IT 5. og 6. februar 2022

I weekenden den 5. og 6. februar 2022 tager AU IT med flere en lang række af AU’s IT-systemer og evt. andre services kortvarigt ud af drift på grund af planlagt vedligeholdelsesarbejde

Kære medarbejder på Aarhus Universitet

I weekenden den 5. og 6. februar 2022 tager AU IT med flere en lang række af AU’s IT-systemer og evt. andre services kortvarigt ud af drift på grund af planlagt vedligeholdelsesarbejde.

Vi beder om jeres forståelse for, at der på grund af det nødvendige vedligeholdelsesarbejde vil være visse begrænsninger i IT-driften.

Samtidig gør vi opmærksom på, at det er muligt at udføre aktiviteter på og i relation til AU, så længe AU’s IT-systemer og IT-services ikke er en forudsætning for gennemførelsen.

Blandt andet vil AV-udstyret i langt de fleste tilfælde fungere lokalt hele weekenden.

Overordnet plan for servicearbejdet:

Kommende servicevinduer:

  • Næste servicevindue: 23.-24. april 2022.
  • Fremtidige servicevinduer i 2022-2026: https://serviceinfo.au.dk, under Servicevinduer.