Hjælp AU Indkøb ved bestillinger af nyt IT-udstyr

AU Indkøb har sendt følgende opfordringer ud i forbindelse med indkøb af nyt IT-udstyr.

Foto: Colourbox.

”Der forventes forlængede leveringstider et stykke ud i fremtiden, hvorfor der opfordres til, at hvis I ser et behov frem i tiden, eksempelvis hvis I sidder med ældre computer, at afgive jeres bestilling så hurtigt som muligt.

Hvis I har bestilt en ny computer og vurderer, at den eksisterende alligevel godt kan fungere i en rum tid, hører vi også gerne fra jer. Således kan der frigøres maskiner til at dække det akutte behov på Aarhus Universitet.

Bemærk: Hvis din PC-bestilling er af akut karakter bedes du notere det i kommentarfeltet ved bestilling. Hvis du allerede har afgivet en PC-bestilling, bedes du tage kontakt til IT support, såfremt det drejer sig om en akut-bestilling.

For at IT kan supportere din PC, er det vigtigt at der købes på AU’s egen aftale gennem IT-webshoppen.

Den kan du tilgå her:https://medarbejdere.au.dk/administration/it/ithovedomraader/

Er der spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte IT-supporten for jeres område (kontaktinfo findes ligeledes via ovenstående link).”