Kommende ændringer i auditoriet

I løbet af den kommende tid, vil I opleve to større ændringer i auditorierne.

Panopto logo. Credit Panopto.
Panopto logo. Credit Panopto.

Kære undervisere, 

I løbet af den kommende tid, vil I opleve to større ændringer i auditorierne.   

Nedtagning af stationære PCér  

Som led i den løbende opdatering af udstyret i auditorierne og for at højne sikkerheden, vil de opstillede PC’ere i auditorierne blive nedtaget i løbet af december-januar. Hvis du anvender disse, så skal du fremover selv have en computer med, som kan tilsluttes via diverse kabler som er tilgængelige på katederet. Her forefindes HDMI med en adapterring med USB-C, DP og DP mini. 

LifeSize videocenter udskiftes med videoplatformen Panopto   

I øjeblikket pågår et større arbejde med at implementere en ny, tidssvarende og fremtidssikret videoplatform. Den nye videoplatform hedder Panopto.   

Som et første skridt i dette arbejde vil optagelser fra vc.au.dk blive flyttet til Panopto.au.dk i løbet af december-måned.   

Konkret betyder det at:   

  • Vc.au.dk lukkes, da siden er baseret på Adobe Flash, hvilket ikke længere understøttes. 
  • Alle optagelser fra LifeSize videocenter fra 2016 og frem findes nu på Panopto.au.dk. 
  • Gamle links fra LifeSize videocenter vil automatisk blive viderestillet til Panopto.au.dk.   
  • I de 15 auditorier på AU, hvor der er installeret LifeSize, vil der i løbet af foråret ske en større opdatering af kameraudstyr.  

Hvad skal jeg gøre som underviser?   

  • Som underviser vil du i første omgang ikke længere skulle indtaste en nøgle for at starte en optagelse i et auditorie. 
  • For at starte en optagelse skal du blot trykker start optagelse på auditoriets kontrolpanel.
  • Optagelsen vil inden for to timer være tilgængelig på panopto.au.dk, hvor hvert auditorie har en mappe, som kan tilgås af studerende og undervisere.    

For flere detaljer om implementeringen af Panopto henvises til følgende side, der løbende opdateres.  

Med venlig hilsen  

AU IT