Overgang til cloud og egenbetaling for mindre IT-løsninger

Universitetsledelsen har besluttet, at vi på AU fremover, som udgangspunkt, altid etablerer nye IT-services i cloud eller skyen.

Credit Colourbox Rank Sol
Credit Colourbox Rank Sol

Universitetsledelsen har besluttet, at vi på AU fremover, som udgangspunkt, altid etablerer nye IT-services i cloud eller skyen, som er en fælles betegnelse for levering af software og IT-services via internettet. Beslutningen omfatter alle IT-løsninger til forskning, uddannelse, myndighedsbetjening og administration. Det er en nødvendig konsekvens af den voksende mængde data og det hastigt stigende antal IT-løsninger, som følger i takt med, at områderne digitaliseres.

Det understreges, at der er nogle helt åbenlyse fordele ved at bruge cloud-løsninger frem for AU’s egen infrastruktur. AU IT kan hurtigere og mere agilt etablere nye IT-løsninger til de medarbejdere, der har behov for det. Der er større driftssikkerhed i cloud, og så kan man få adgang til sine data fra alle computere, tablets og smartphones med internetadgang.

For de fleste medarbejdere vil overgangen til cloud ikke kræve noget særligt. Efterhånden som IT-løsninger og -services flyttes ud i cloud, bliver der kommunikeret om ændringerne, og man får besked, hvis man i det konkrete tilfælde skal foretage sig noget.

En række medarbejdere, primært forskere, har nogle særlige behov for serverkapacitet til mindre IT-løsninger – fx en virtuel server med web firewall og database eller et open source-værktøj til tekstannotation. Også denne type IT-services vil fremadrettet blive etableret i cloud frem for i AU’s egen lokale infrastruktur.

Har man særlige behov for IT-services, er det vigtigt, at man kontakter sin lokale IT-support. IT-supporten kan hjælpe med at afklare, om de særlige behov kan dækkes af allerede eksisterende services, som tilbydes via AU IT’s cloud-leverandør, fremfor at man selv køber dedikerede systemer, som skal vedligeholdes af eksterne leverandører. IT-supporten kan desuden sikre, at udbudsregler bliver overholdt, og at den grundlæggende IT-sikkerhed er på plads.

Et særligt opmærksomhedspunkt er, at Universitetsledelsen har besluttet, at de medarbejdere, der har særlige behov for IT-services, fremadrettet selv skal afholde udgiften, dvs. at AU IT viderefakturerer finansieringen af cloud-ydelser til systemejere. AU IT kan sætte begrænsning på, hvor meget udgiften maksimalt må beløbe sig til, så den enkelte medarbejder ikke pludseligt står med en uforudset regning. 

Hvis du har spørgsmål, vil den lokale IT-support være behjælpelig med svar.

https://medarbejdere.au.dk/administration/it/koeb-it-udstyr-og-software/cloudservice/ kan man finde information om, hvordan man bestiller i IT-service i cloud.