COVID-19 beredskab

Beredskabsmedlemmer

Adgang til instituttets lokationer for medarbejdere skal godkendes af institutleder.

Adgang til instituttets lokationer for studerende skal godkendes af viceinstitutleder for uddannelse. Den studerendes vejleder retter henvendelse. 

Kontakt bce@au.dk hvis du mangler værnemidler.