Erhvervsudvalg

Instituttets erhvervsudvalg skal styrke samarbejdet med det private erhvervsliv. Udvalgets opgaver er blandt andet at:

  • fungere som indgang for henvendelser fra virksomheder og AU vedrørende erhvervssamarbejde
  • opstille årlige målsætninger for samarbejdet
  • beskrive instituttets styrkepositioner med relevans for erhvervslivet
  • bidrage til at igangsætte samarbejde
  • bidrage med information og afrapportering til Fakultetsledelsen.

Formanden for instituttets erhvervsudvalg deltager desuden også i fakultetets erhvervsudvalg.