Kontakt

Institut for Bio- og Kemiteknologi

Gustav Wieds Vej 10 D
8000 Aarhus C
Omstilling tlf. +45 8715 0000
E-mail: bce@au.dk

CVR-nr.: 31 11 91 03
EAN: 5798000433823
Stedkode: 6311

Sektionsledere

Environmental Technology Engineering

Industrial Biotechnology

Medical Biotechnology

Process and Materials Engineering 

Laboratorieledere

Institutsekretariatet

 • Support til institutledelsen
 • Personaleledelse
 • Intern kommunikation
 • Koordinering med fakultet og øvrige institutter

Ann Høgh Mikkelsen

Sekretariatsmedarbejder
 • Udlevering af nøgler/adgangskort
 • Ansættelser timelønnede
 • Biler
 • Indkøb
 • RejsUd
 • Conference Manager

Azra Becic Brka

Akademisk medarbejder
 • Arbejdsmiljøudvalg
 • Forskningssupport
 • Rekrutteringer/Ansættelser
 • Gæstekoordinator
 • Seminarer/Arrangementer

Morten Lund Højer

Sekretariatsmedarbejder
 • Forskningsudvalg
 • Myndighedsbetjeningsudvalg
 • LSU
 • Partnerskaber og eksterne relationer
 • Ferie og fravær

Pætur Haraldsen Albinus

Sekretariatsmedarbejder
 • WorkZone superbruger
 • Onboarding
 • Ferie og fravær
 • Koordinator af danskundervisning
 • Understøttelse og udvikling af uddannelsesområdet

Andreas Røge Jepsen

Sekretariatsmedarbejder
 • PhD koordinator
 • PhD udvalg
 • Bindeled mellem BCE og TTO i forbindelse med fortrolighedsaftaler

Partnerskaber og Eksterne Relationer

Kontakt for Process and Materials Engineering

Kontakt for Industrial Biotechnology og Medical Biotechnology

Kontakt for Process and Materials Engineering

Kontakt for BCE uddannelser

Kontakt for Environmental Technology Engineering

Uddannelsesansvarlige

Diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi

Bacheloruddannelsen i Bioteknologi og Civilingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi

Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknologi

Bacheloruddannelsen i Kemiteknologi og Civilingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi

Diplomingeniøruddannelsen i Fødevareteknologi

Økonomi

Controller

Nanna Lehmann Brundtø

Forretningscontroller

Projektøkonom

Projektøkonom

Projektøkonom

Projektøkonom

Kommunikation og presse

Heidi Søndergaard

Kommunikationspartner
 • Typo3 support
 • Hjemmesider
 • Grafik og layout

Kim Harel

Chefkonsulent
 • Presse
 • Profilering
 • Forskningsformidling
 • Presse
 • Profilering
 • Forskningsformidling

HR- og ph.d.-partnere

Forskningsstøtte