Lokationer

Her på siden finder du specifikke informationer om den enkelte lokation.


Gustav Wieds Vej 10

Til og fra Gustav Wieds Vej

Find vej

Gustav Wieds Vej 10
8000 Aarhus
Bygningsnummer 3141 (pavillon 2) og 3142 (pavillon 3).


Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.


Adgang til bygningerne

Åbningstider

Bygning 3130-3135, 3140 og 3141: Dørene til disse bygninger er åbne alle hverdage fra kl. 06.30-16.00.

Bygning 3142: Dørene til bygningen er åbne alle hverdage fra 08.30-16.00.

Nøgle og adgangskort

Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af institutsekretariatet.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler og adgangskort til institutsekretariatet.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG2service.okoplan@au.dk.


Kontorartikler og post

Du kan finde diverse kontorartikler for ansatte i lokalet bag køkkenet i pavillon 2 på 1. etage.

Post

Du modtager og sender post i bygning 3131, 1. sal, hvor instituttet har tre røde postbakker:

  1. INTERN POST IND: Alle breve o.l. til instituttets ansatte på Gustav Wieds Vej afhentes her.
  2. INTERN POST UD:  Post, som skal sendes via intern post på AU, lægges her.
  3. POSTDANMARK: Breve og pakker, som skal sendes via PostDanmark, lægges her.

Pakker afhentes i pakkerummet i fryseren, køleskabet eller på bordet i rum 1.03 bygning 3130. Se mere i menuen til venstre under Post og kurer.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i papcontaineren på parkeringspladsen.

Genbrugspapir

Du skal selv tømme bakken med papir til genanvendelse i papirsækkene, som står på gangen.

Hangøvej 2

Til og fra Hangøvej

Hangøvej 2
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5250


Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.


Adgang til bygningen

Hovedindgangene til bygningen følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Hvis du har spørgsmål om adgang, skal du kontakte instituttet på bce@au.dk

Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af institutsekretariatet, bce@au.dk

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler til institutsekretariatet.


Bygningsdrift

Jan Creutsberg er ansvarlig for bygningsdriften på Hangøvej. Jan kan kontaktes på e-mail jankc@au.dk.


Kontorartikler, post og genbrugspapir

Du kan finde diverse kontorartikler for ansatte i lokale 2.20.

Posten leveres til postbakker i Jan Creutzbergs kontor og fordeles dagligt i dueslagene, som findes i lokale 2.20. Udgående post kan lægges i postbakker i Jan Creutzbergs kontor.

Pakker leveres til bord ved indgangen ud mod gården. Se mere i menuen til venstre under post og kurer.

Genbrugspapir

Bakker med papir til genanvendelse tømmes af den ansatte efter behov i kopirummet, lokale 2.20. Der er opsat et stativ til formålet.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i pappresseren i kælderen (ved Jans kontor).

Åbogade 40

Til og fra Åbogade 40

Find vej

Åbogade 40
8200 Aarhus N
Bygning 5794

Vareindlevering
Katrinebjergvej 95
8200 Aarhus N

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.

Der er parkering i gården ved Åbogade 38/40 samt i gården ved Katrinebjergvej 95.


Adgang til bygningen

Adgang

Hovedindgangene til bygningen følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene og gitterporten med adgangskort.

Hvis du har spørgsmål om adgang, skal du kontakte institutsekretariatet, e-mail eng@au.dk.

Nøgle og adgangskort

Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af institutsekretariatet, eng@au.dk.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler til institutsekretariatet.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG3service.okoplan@au.dk.


IT-support

Den nærmeste IT-support ligger på Katrinebjerg i Hopperbygningen, bygning 5346, Åbogade 34, lokale 028. Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk.


Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning

Al forplejning til møder og arrangementer på Åbogade 40 skal bestilles hos Jespers Torvekøkken. Se mere under Forplejning og kantiner.

Kaffe/te

Der er kaffe og te til ansatte i køkkenet i bygning 5794.

Frugt

Medarbejdere, der er fast tilknyttet Åbogade, kan tage et stykke frugt om dagen i køkkenet i bygning 5794.


Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler

Du kan finde diverse kontorartikler for ansatte på reolen, som står på gangen i bygning 5366.

Post

Du kan vælge at få bragt post til Hangøvej 2, 8200 Aarhus N. Alternativt kan du vælge at få din post og dine pakker sendt til ADA-bygningen (bygning 5342, rum 114), hvor instituttet har et dueslag.

Adressen er:
Department of Engineering
ADA, Building 5342
Aabogade 34
8200 Aarhus N

Større leverancer/pakker skal leveres til Institut for Ingeniørvidenskab, Katrinebjergvej 95, 8200 Aarhus N.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i papcontaineren på parkeringspladsen bag ved bygningen mod Katrinebjergvej 95.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  • Ring 112
  • Evakuer, hvis nødvendigt
  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

Foulum

Til og fra Foulum

Blichers Allé 20
8830 Tjele
Bygning L30 og L38

Biogasanlægget
Burrehøjvej 43
8830 Tjele


Adgang til bygningerne

Der kræves adgangskort til bygningerne. Kortet fås ved henvendelse i receptionen i Foulum på Blichers Allé 20.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften. Du finder mailadressen ved at søge på "#AU ØKOPLAN ST Betjent Foulum" i Outlook.


Kompetencer i Foulum

Herunder finder du en oversigt over kompetencer hos vores teknikerteam i Foulum. Teamet varetager i det daglige en lang række opgaver vedrørende drift af pilotanlæg, opbygning og modifikation af diverse pilotanlæg og forsøgsopstillinger.


IT-support

IT-supporten i Foulum kan kontaktes på  support.lokationer.st.it@au.dk.

IT-medarbejderne har kontorer i kælderetagen i bygning C20.


Kontorartikler, post, pap og arbejdstøj

Kontorartikler

Du kan finde kontorartikler på Biogasanlægget og i L30. Kontakt bce@au.dk, hvis der mangler noget.

Post

Post bringes og hentes en gang om dagen. Se mere i menuen til venstre under post og kurer.

Pap

Pap afhentes af driften.

Arbejdstøj

Brugt arbejdstøj lægges i vaskesække, som afhentes en gang om ugen. Rent tøj kommer ligeledes en gang om ugen.  

Dørskilte

Dørskilte bestilles i receptionen.


Personaleforening

Skriv til Personaleforening.Foulum.kom@au.dk hvis du ønsker at blive medlem. Medlemskab koster 30 kr. pr. måned.

Medlemskabet giver adgang til at deltage i aktiviteter arrangeret af personaleforeningen, fitnessrum, massage og meget mere.