Instituttets adresser

Institut for Bio- og Kemiteknologi Universitetsbyen 36,
Bygning 18A og 18B (1783 og 1782), 8000 Aarhus C
Institut for Bio- og Kemiteknologi Hangøvej 2,
Bygning 5250, 8200 Aarhus N
Institut for Bio- og Kemiteknologi Gustav Wieds Vej 10A,
Bygning 3140, 3141, 3142, 8000 Aarhus C
Institut for Bio- og Kemiteknologi Gustav Wieds Vej 10C,
Bygning 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 8000 Aarhus C
Institut for Bio- og Kemiteknologi Katrinebjergvej 95, 8200 Aarhus N
Institut for Bio- og Kemiteknologi Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Institut for Bio- og Kemiteknologi Burrehøjvej 43, 8830 Tjele