Efterårsferie i sekretariatet

I uge 42 holder mange efterårsferie og sekretariatet er kun bemandet i begrænset omfang.

Fra kl. 9.00-12.00 er det muligt at træffe os fysisk på Gustav Wieds Vej. Ud over dette kan du skrive til institutpostkassen: bce@au.dk hvis du har hastende sager, som behøver håndtering.
Har du dokumenter eller andet, som kræver godkendelse/underskrift fra institutleder Lars Ottosen, bedes du så vidt muligt fremsende dette senest nu på fredag d. 13. oktober kl. 10.00.