Forplejning og kantiner

Bestilling af forplejning

Forplejning til møder, arrangementer o.l. kan bestilles hos den nærmeste kantine:

Det er vigtigt, at du oplyser projekt- og aktivitetsnummer samt navn på bestiller, når du bestiller forplejning.  

Forplejning til interne møder

AU har faste regler for forplejning ved interne møder, som du bedes læse.

Forplejning til eksamen

Har du en eksamen med en ekstern censor, har du mulighed for at bestille forplejning til censor og dig selv.

Leverandøren og leveringsadressen for forplejningen afhænger af, hvor eksamen finder sted. Du vil modtage nærmere oplysninger om proceduren i en mail, som sendes ud inden hver eksamensperiode. Hvis du har spørgsmål til eksamensforplejning, så er du velkommen til at kontakte institutsekretariatet.