Indkøb

Skal du som medarbejder ved Institut for Bio- og Kemiteknologi foretage et indkøb, kan du her finde hjælp og vejledning.

 
Aarhus Universitet har indgået en række indkøbsaftaler, som til hver en tid skal overholdes. Du kan orientere dig om aftalerne på AU her:

     

Vejledning til indkøb

Hvis du skal foretage et indkøb, skal du altid have indkøbet godkendt af din projekt- eller sektionsleder, inden du foretager bestilling.

Du skal desuden undersøge, om det, du bestiller, er omfattet af en af AUs indkøbsaftaler. Oftest skal disse køb foretages via e-handel i IndFak.

I forbindelse med indkøbet skal disse oplysninger afgives til leverandøren og påføres fakturaen:

  • Aarhus Universitets CVR nr. 31 11 91 03
  • EAN nummer 5798000433823
  • Leveringsadresse
  • Navn på bestiller og rekvirent (godkender af købet)
  • Projekt- og aktivitetsnummer

Projekt- og aktivitetsnumre

Når du foretager indkøb, som skal betales af institutkontoen eller af en sektionskonto, skal du angive korrekt projekt- og aktivitetsnummer. 

Det er vigtigt, at du har tilladelse til at foretage købet. Du skal derfor altid have denne tilladelse, fra den person, som er listet som ansvarlig for det respektive projektnummer. 

Du kan downloade et overblik over nuværende projekt- og aktivitetsnumre på instituttet, ved at klikke på nedenstående billede. 

Hvis du foretager indkøb, som betales af et eksternt projekt, skal du henvende dig til projektleder eller projektøkonom for de korrekte numre. 

100.000 kroners-grænsen

Når du skal foretage indkøb der ikke er dækket af en aftale, skal du kontakte Indkøb, hvis beløbet overstiger 100.000 kr. ex. moms. Er beløbet under 100.000 kr. skal du indhente 2-3 tilbud og vælge det, der passer bedst til jeres kriterier på kvalitet, funktion og pris (bl.a.). Tilbudsindhentning kan være i form af mail, telefonisk eller afsøgning af hjemmesider.

Du skal kunne dokumentere, du har afsøgt markedet, fx vha. en mail, du har sendt til dig selv med dine noter og kriterier eller – endnu bedre – du har journaliseret det.

Læs mere i indkøbsvejledningen på Indkøbs hjemmeside.

Rådgivning og vejledning i indkøb

Indkøb i AU Økonomi og Bygninger står altid til rådighed for rådgivning og vejledning ved indkøb hos dig. Du kan starte med at orientere dig om indkøb her.

Instituttet har tilknyttet en indkøbspartner, som er jeres personlige kontakt. Er du det mindste i tvivl så kontakt partneren, som du finder på her.

Indkøb af IT-udstyr

AU er en offentlig institution, og indkøb bør derfor foretages med omtanke for, hvordan økonomiske midler forvaltes bedst muligt. Indkøb af IT-udstyr skal ske ud fra vurderingen af, om udstyr fra tidligere medarbejdere kan genbruges (PC, skærm, tastatur, osv), samt hvilket udstyr, der opfylder det eksisterende behov, og ikke ud fra hvilken producent der foretrækkes.

Som med indkøb generelt, skal du altid have indkøb af IT-udstyr godkendt af din projekt- eller sektionsleder, inden du foretager bestilling. 

Køb af IT-udstyr skal i videst muligt omfang ske på eksternt finansierede projekter. Hvis dette ikke er muligt, dækkes købet af sektionskontoen. Sektionernes projektnumre kan fremsøges i ITs webshop eller ses i ovenstående menupunkt. 

Hvis du ikke allerede er bekendt med BCEs principper for køb af IT-udstyr, bør du læse disse inden bestilling. 

Alt IT-udstyr skal købes gennem IT-webshoppen.