Tjenestebiler

Institut for Bio- og Kemiteknologi råder over 7 biler, der som udgangspunkt kun må benyttes af instituttets medarbejdere, der foretager kørsel i universitetets tjeneste.

Tjenestebiler må under ingen omstændigheder anvendes til privat kørsel eller transport af privatpersoner, og gyldigt kørekort skal medbringes. Rygning er forbudt i bilerne.

Efter brug skal tjenestebilerne altid afleveres på deres lokation.

Nøgler og kørebøger afhentes og afleveres på Hangøvej 2, bygning 5250, lokale 009, med mindre andet er oplyst i bekrivelsen af bilen.

Citroën Berlingo XL - CP 92 059

Denne bil kan lånes af ansatte med tilknytning til aktiviteter ved Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet. Bilen har 7 siddepladser og anhængertræk.

OBS! Bilen kører fast mellem Hangøvej 2 og Foulum, og kan derfor ikke bookes i Outlook.

Fiat Ducato - BG 71 049

Denne bil kan lånes af ansatte med tilknytning til aktiviteter ved Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet. Bilen har 9 siddepladser og anhængertræk.

Fiat Ducato - CV 85 051

Denne kassevogn kan lånes af ansatte med tilknytning til aktiviteter ved Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet. Bilen har 3 siddepladser.

OBS! Denne bil, samt nøglet skal afhentes på Gustav Wieds Vej.

Nissan Qashqai - AZ 27 764

Denne bil kan lånes af ansatte med tilknytning til aktiviteter ved Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet. Bilen har 5 siddepladser.

Skoda Fabia - DP 17 505

Denne bil kan lånes af ansatte med tilknytning til aktiviteter ved Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet. Bilen har 5 siddepladser.

Skoda Octavia - AT 35 531

Denne bil kan lånes af ansatte med tilknytning til aktiviteter ved Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet. Bilen har 5 siddepladser.

Skoda Octavia - CE 57 631

Denne bil kan lånes af ansatte med tilknytning til aktiviteter ved Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet. Bilen har 5 siddepladser.


Studerende

Studerende kan i særlige tilfælde låne en tjenestebil ifm. studieaktiviteter, hvor offentlig eller anden transport ikke er mulig.

Projektarbejde: Studerende skal henvende sig til vejleder, som foretager reservationen i Outlook og udleverer bilnøgle og kørebog til de studerende. Studerende skal have en køretilladelse fra instituttet LINK TIL BLANKET.

Studenterorganisationer kan låne en bil ved en skriftlig forespørgsel til bce@au.dk om hvem, hvornår, hvorfor og destination.

Studerende opfordres til selv at tegne en ulykkesforsikring.

Reservation af bil

Ansatte reserverer selv bilerne i outlook:

 • Bil, Gustav Wieds Vej, Fiat Ducato Kassevogn, (CV85051)
 • Bil, Hangøvej, Fiat Ducato (BG71049)
 • Bil, Hangøvej, Nissan Quasqai (AZ27764)
 • Bil, Hangøvej, Skoda Octavia stationcar, (AT35531)
 • Bil, Hangøvej, Skoda Octavia, (CE57631)

Bilerne reserveres via din Outlook-kalender. Tilvælg/inviter bilen og vælg dato og tidspunkt. I emnefeltet skriver du førerens navn samt mobiltelefonnummer (er der flere førere af bilen, er det blot nødvendigt at angive én fører). Under ”sted” skriver du formålet med kørslen samt destination. Efter booking modtager du en accept af reservationen i din indbakke.

 • Husk at opdatere din reservation i Outlook, hvis der sker ændringer.
 • Reserverer du en bil til transport udenbys, så noter antal ledige pladser og telefonnummer i reservationen, så andre interesserede kan komme i kontakt med dig for et ledigt sæde, i stedet for at reservere en institutbil mere til samme tur.

Kørselsformål

Kun tjenstlig kørsel er tilladt, dvs. at bilen ikke må anvendes til privat kørsel, og der må kun transporteres personer med et tjenstligt køremål.

 • Bilen må ikke bruges til nogen form for privat kørsel, ej heller indkøb på vejen.
 • Bilen må ikke bruges til kørsel af private personer/børn. Det er ikke tilladt at hente og bringe børn i forbindelse med brug af instituttets biler.
 • Medarbejderen erklærer på tro og love ved sin underskrift i kørebogen, at bilen alene benyttes til tjenstligt formål.

Aflevering af bil

Husk at kørebogen altid SKAL udfyldes. Tjek i kørebogen, at km-antallet er registreret ved sidste brug. Det er vigtigt, at du efter brug afleverer bilen på det aftalte tidspunkt og på dens oprindelige lokation.

Ved aflevering skal bilen være tømt for affald og personlige ejendele. Kørebogen ajourføres med oplysninger om kørslens formål og destination. Kilometertælleren aflæses og det samlede kilometertal angives. Hvis der er fejl og mangler ved bilen, skal det indberettes til bce@au.dk.

Bøder og uheld

Alle, der har tilladelse til at benytte en tjenestebil, er ansvarlige for overholdelse af færdselslovens bestemmelser. Eventuelle fart- og parkeringsbøder dækkes af føreren af bilen.

Staten er selvforsikret og der tegnes ikke kasko- og ansvarsforsikring for tjenestebiler ved benyttelse i Danmark.

Sker der færdselsuheld under kørslen, skal uheldet beskrives og den eventuelle modparts navn, adresse, forsikringsselskab og policenummer noteres.

Går bilen i stykker under kørslen, så den ikke længere kan benyttes, så kontakt autohjælpen på tlf. 70 113 113. Vores kundenummer ved autohjælpen er 87 15 00 00. Bilen skal køres til dette værksted: CarService, Herredsvej 62, 8210 Aarhus V, tlf.: 86 16 15 16.

Alle uheld skal indberettes til instituttet via funktionspostkassen bce@au.dk. Det gælder også, hvis der er fejl eller mangler ved bilen.

Tankning

Du er selv ansvarlig for tankning og påfyldning af sprinklervæske, begge dele kan købes med tankkortet, der ligger i bilens køremappe. Kvitteringer lægges i bilens køremappe. Evt. andre udgifter betales med dit eget private kreditkort.

Kørsel i udlandet

Ved kørsel i udlandet skal du have en ansvarsforsikring. Den bestilles ved at kontakte bce@au.dk senest 14 dage før rejsens start.

I din mail til bce@au.dk skal du oplyse:

 • Hvor du kører fra og til
 • Rejsens start- og slutdato
 • Tjenestebilens registreringsnr.
 • Projekt- og aktivitetsnummer til betaling
 • Rekvirent (hvem skal modtage fakturaen i IndFak?)

Kontakt