Indslag på TV2 Østjylland om CO2-fangst

Institutleder Lars Ottosen er blevet interviewet til en nyhedshistorie på TV2 Østjylland om ny teknologi, der skal muliggøre CO2 fangst. 

Baggrunden for indslaget er en ny politisk aftale, som skal bane vejen for en reduktion på mindst 34 millioner tons CO2 over en 15-årig periode, hvor midler fra en CCUS-pulje og en Grøn skattereform-pulje skal give flere aktører mulighed for fangst og lagring af CO2 i undergrunden. 

Regeringens mål med at afsætte midler til området er, at CO2-fangst og -lagring i fuldskala vil kunne bidrage til Danmarks og Europas opfyldelse af klimamål. 

I indslaget udtaler Lars Ottosen sig om både de muligheder og omkostninger, der er forbundet med teknologien og det politiske fokus på området. Du kan læse og høre mere om historien her:

Et kig ind i fremtiden: Varmeværk kan indfange 200.000 ton CO2 og sende det på lager | TV2 Østjylland (tv2ostjylland.dk)