Information om nye medarbejdersider på AU

Senere på året får alle medarbejdere nye personlige hjemmesider, som opfylder ønsket om et mere brugervenligt design med bedre mulighed for at redigere og tilpasse sit indhold.

Nye obligatoriske fritekstfelter 
Hjemmesiderne indeholder som noget nyt obligatoriske fritekstfelter til korte beskrivende tekster under en eller flere af følgende overskrifter:  

  • Forskning 
  • Uddannelse 
  • Rådgivning 
  • Samarbejde 
  • Arbejdsområder 
  • Profil 

 

Alle AU-ansatte får ansvar for egen medarbejderprofil

Der er udviklet en særlig editor til formålet, som gør det nemt at udfylde felterne. Med det nye design og den nye editor er det den enkelte medarbejder, som selv skal udfylde sin egen profil, uploade CV, føje links til diverse eksterne hjemmesider mv. 

Noget af indholdet på ens nuværende medarbejder-profil vil automatisk blive vist i det nye design. Det drejer sig primært om ens kontaktoplysninger, titel/funktion og publikationsliste. Eksisterende profiltekst føres ikke automatisk med over i det nye design.

OBS: Hvis man ønsker at genbruge eksisterende tekst fra sin nuværende profil, skal man sørge for at gemme dette, inden overgangen til det nye design træder i kraft. Vi følger op med mere information, når vi kender tidsplanen for lancering.

Registrering af publikationer m.v. fortsætter i systemet PURE 

Det er vigtigt at understrege, at systemet PURE fortsat vil blive brugt til at registrere publikationer, aktiviteter mv.

På BCE har vi på nuværende tidspunkt valgt at videreføre den eksisterende praksis på ingeniørområdet for så vidt angår registrering af publikationer i PURE. Denne praksis indebærer, at en specialiseret sekretariatsmedarbejder på MPE (Mogens Odgaard Andersen) opdaterer publikationslister for medarbejdere på alle fire ingeniørinstitutter. Baggrunden for denne praksis er, at det erfaringsmæssigt har vist sig, at registrering af publikationer i PURE er temmelig indviklet og ofte resulterer i fejl i registrering, hvilket kan have økonomisk betydning for instituttet.

Om processen 

Det nye hjemmesidedesign er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe under inddragelse af repræsentanter fra både fagmiljøer og administration og endelig godkendt af Universitetsledelsen, herunder også beslutningen om et obligatorisk fritekstfelt. AU IT er tovholder på projektet. 

Sådan ser det nye design ud:  

Som medarbejder får man direkte besked på mail fra AU IT med støtte og vejledning i brugen af de nye personlige hjemmesider. Se også nyhed på AU’s medarbejderportal om de nye medarbejderhjemmesider: https://medarbejdere.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/nye-medarbejderhjemmesider-paa-vej-faa-et-smugkig-paa-det-nye-design