Kompetencer i Foulum

På denne side ses en oversigt over kompetencer hos vores teknikerteam i Foulum. Teamet varetager i det daglige en lang række opgaver vedrørende drift af pilotanlæg, opbygning og modifikation af diverse pilotanlæg og forsøgsopstillinger. Teamet besidder meget brede, tekniske kompetencer og har ydermere overblik og kontakt til et stort antal leverandører. Vi kan dermed hjælpe med at finde løsninger på mangeartede tekniske udfordringer. Kontakt os når I har behov for sparring eller hjælp relateret til design, konstruktion, modifikation eller drift af eksperimentelle opstillinger og anlæg.

Venligst vær opmærksom på, at ved opgaver, der kræver tidsmæssig allokering skal Gitte Hastrup involveres.

Sådan læser du oversigten

    * Basal viden til daglig brug
  ** Kompetencer til at foretage ændringer
*** Kompetencer på højde med håndværkere i faget

Kontakt


Stilling / arbejdssted / focus


 • Klejnsmed
 • Maskinmester
 • L38 – Foulum
 • Arbejdet på HTL anlægget (5 år)
 • Produktudvikler

Kompetencer


 • Truckcertifikat
 • Svejsecertifikat

El

Software

SRO

Hydraulik

Mekanik

Metal/Plast/Træ

Maskiner

Demoanlæg

*

*

***

***

***/ **/**

**

***

Stilling / arbejdssted / focus


 • Landbrugsmedarbejder
 • Handymand – ad hoc
 • Alt forefaldende arbejde L38 Foulum
 • Monterings arbejde

Kompetencer


 • Truckcertifikat
 • Kedelcertifikat
 • §17 Certifikat vedr. Svejsning og termisk skæring
 • Godsbevis
 • Kedelbevis

El

Software

SRO

Hydraulik

Mekanik

Metal/Plast/Træ

Maskiner

Demoanlæg

*

*

*

*/ */*

*

Kontakt


Stilling / arbejdssted / focus


 • Maskinmester
 • Maskinarbejder
 • El installatør
 • Pædagogikum
 • Drift af bioraffinerings demo anlæg L38 (3 år)

Kompetencer


 • Truckcertifikat
 • Dampkedel certifikat

El

Software

SRO

Hydraulik

Mekanik

Metal/Plast/Træ

Maskiner

Demoanlæg

*

**

**

***

***

**/ **/**

*

***

Stilling / arbejdssted / focus


 • Maskinmester
 • Automekaniker
 • Elinstallatør
 • Drift og vedligehold af bioraffinerings demo anlægget (3 år)

Kompetencer


 • Styrings samt software programmering
 • Maskin- og el sikkerhedsvurdering

El

Software

SRO

Hydraulik

Mekanik

Metal/Plast/Træ

Maskiner

Demoanlæg

**

**

**

***

***

**/*/**

***

***

Kontakt


Kim Sig Andersen

Akademisk medarbejder

Stilling / arbejdssted / focus


 • Maskiningeniør
 • Drift, vedligehold, udviklingsarbejde på CO2 demostartionsanlæg – Foulum
 • Ansat siden 2019

Kompetencer


 • Svejsecertifikat (CO2, elektrode, gas & ilt)
 • Drejning, fræsning

El

Software

SRO

Hydraulik

Mekanik

Metal/Plast/Træ

Maskiner

Demoanlæg

*

**

*

***

**/**/**

***

**

Stilling / arbejdssted / focus


 • Landbrugstekniker
 • Tilknyttet Envirenmental Engineering – L30 Foulum
 • Udførsel og planlægning af forsøgsopstilling i marken med analyse målestationer

Kompetencer


 • Maskinudviklinger til plantebearbejdning
 • Markforsøgskoordinator samt planlægger
 • Gasmotorcertifikat

El

Software

SRO

Hydraulik

Mekanik

Metal/Plast/Træ

Maskiner

Demoanlæg

***

**

***

**

***

**/**/**

***

**

Stilling / arbejdssted / focus


 • Jordbrugsteknolog Agroteknik
 • Etablering af forsøgsopstilling i forsøgsstalden SB33 vedr. luftemissioner. Har kontor i L30.
 • Ansat siden 2018 ved AU

Kompetencer


 • Sprøjtecertifikat
 • Truckcertifikat
 • Dyreforsøgskursus

El

Software

SRO

Hydraulik

Mekanik

Metal/Plast/Træ

Maskiner

Demoanlæg

*

*

*

*

**

*/ */***

**

**