Lokationer på BCE

Her på siden finder du specifikke informationer om den enkelte lokation.


Universitetsbyen 36

Til og fra Universitetsbyen

Find vej

Universitetsbyen 36/Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
Bygningsnummer 1783 (18A) og 1782 (18B)


Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.


Adgang til bygningerne

Åbningstider

Både bygning 1783 (18A) og 1782 (18B) er aflåst hele døgnet, men kan dog tilgås via vareindleveringen, som er placeret i gangen mellem bygningerne. Vareindleveringen er åben fra 08.00 – 15.00 i hverdage.

Nøgler

Adgang til bygningen sker med nøgle. Nøgler bestilles hos laborant Berit Thuesen, berth@eng.au.dk.   

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler ligeledes til Berit.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på NT-BygOest.Bygningsservice@au.dk.


Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler

I bygning 1783 (18A) findes diverse kontorartikler i lokale 238 (18A.1.15).

I bygning 1782 (18B) findes diverse kontorartikler i gangen på 1. sal.

Post

Du modtager og sender post i postrummet ved vareindleveringen i kælderen, hvor ENG har tre postbakker:

  • INTERN POST IND: Alle breve o.l. til ansatte på Nørrebrogade afhentes her.
  • INTERN POST UD:  Post, som skal sendes via intern post på AU, lægges her.
  • POSTDANMARK: Breve og pakker, som skal sendes via PostDanmark, lægges her.

Pakker afhentes ligeledes i postrummet. Se mere i menuen til venstre under post og kurer.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i papcontaineren som findes uden for vareindleveringen mellem de to bygninger.

Gustav Wieds Vej 10

Til og fra Gustav Wieds Vej

Find vej

Gustav Wieds Vej 10
8000 Aarhus
Bygningsnummer 3141 (pavillon 2) og 3142 (pavillon 3).


Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.


Adgang til bygningerne

Åbningstider

Bygning 3130-3135, 3140 og 3141: Dørene til disse bygninger er åbne alle hverdage fra kl. 06.30-16.00.

Bygning 3142: Dørene til bygningen er åbne alle hverdage fra 08.30-16.00.

Nøgle og adgangskort

Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af institutsekretariatet.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler og adgangskort til institutsekretariatet.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG2service.okoplan@au.dk.


Kontorartikler og post

Du kan finde diverse kontorartikler for ansatte i lokalet bag køkkenet i pavillon 2 på 1. etage.

Post

Du modtager og sender post i bygning 3131, 1. sal, hvor instituttet har tre røde postbakker:

  1. INTERN POST IND: Alle breve o.l. til instituttets ansatte på Gustav Wieds Vej afhentes her.
  2. INTERN POST UD:  Post, som skal sendes via intern post på AU, lægges her.
  3. POSTDANMARK: Breve og pakker, som skal sendes via PostDanmark, lægges her.

Pakker afhentes i pakkerummet i fryseren, køleskabet eller på bordet i rum 1.03 bygning 3130. Se mere i menuen til venstre under Post og kurer.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i papcontaineren på parkeringspladsen.

Genbrugspapir

Du skal selv tømme bakken med papir til genanvendelse i papirsækkene, som står på gangen.

Hangøvej 2

Til og fra Hangøvej

Hangøvej 2
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5250


Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.


Adgang til bygningen

Hovedindgangene til bygningen følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Hvis du har spørgsmål om adgang, skal du kontakte instituttet på bce@au.dk

Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af institutsekretariatet, bce@au.dk

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler til institutsekretariatet.


Bygningsdrift

Jan Creutsberg er ansvarlig for bygningsdriften på Hangøvej. Jan kan kontaktes på e-mail jankc@au.dk.


Kontorartikler, post og genbrugspapir

Du kan finde diverse kontorartikler for ansatte i lokale 2.20.

Posten leveres til postbakker i Jan Creutzbergs kontor og fordeles dagligt i dueslagene, som findes i lokale 2.20. Udgående post kan lægges i postbakker i Jan Creutzbergs kontor.

Pakker leveres til bord ved indgangen ud mod gården. Se mere i menuen til venstre under post og kurer.

Genbrugspapir

Bakker med papir til genanvendelse tømmes af den ansatte efter behov i kopirummet, lokale 2.20. Der er opsat et stativ til formålet.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i pappresseren i kælderen (ved Jans kontor).

Finlandsgade 10-12

Til og fra Finlandsgade 10-12

Finlandsgade 10
Katrinebjerg
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5110

Find vej

Finlandsgade 12
Katrinebjerg
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5112


Parkering af bil og cykler

Der er gratis parkeringspladser på P-pladsen bag bygningen. Det er desuden muligt at parkere ved Storcenter Nord.

Cykler skal parkeres ved cykelparkering i gården.
 


Adgang til bygningerne

Adgang

Porten er åben hverdage fra kl. 7.50 - 16.00. Adgang til bygning 5110 sker gennem foyeren. Adgang til instituttets lokaler sker med nøglechip. Adgang til bygning 5112 sker med nøgle.

For eksterne er der opsat ringklokke i begge bygninger.

Nøgle og nøglechip

Nøglechip og nøgle bestilles hos og udleveres af institutsekretariatet. Ved ansættelsens ophør returneres nøgle og chip til institutsekretariatet.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG3service.okoplan@au.dk.


Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler

Du kan finde kontorartikler til ansatte i skabene over for sofagruppen før køkkenet i Finlandsgade 12.

Post og kurer

Der er ikke post postomdeling og afhentning på adressen. Indgående post kommer til Finlandsgade 22, hvor også udgående post kan afleveres i receptionen lokale 100. Læs mere i menuen til venstre under post og kurer. 

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i papcontaineren på parkeringspladsen bag ved bygningen mod Finlandsgade 8.

Genbrugspapir

Du skal selv tømme bakken med papir til genanvendelse i printerrummet. Der er sat sække op til formålet.

Foulum

Til og fra Foulum

Blichers Allé 20
8830 Tjele
Bygning L30 og L38

Biogasanlægget
Burrehøjvej 43
8830 Tjele


Adgang til bygningerne

Der kræves adgangskort til bygningerne. Kortet fås ved henvendelse i receptionen i Foulum på Blichers Allé 20.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften. Du finder mailadressen ved at søge på "#AU ØKOPLAN ST Betjent Foulum" i Outlook.


IT-support

IT-supporten i Foulum kan kontaktes på  support.lokationer.st.it@au.dk.

IT-medarbejderne har kontorer i kælderetagen i bygning C20.


Kontorartikler, post, pap og arbejdstøj

Kontorartikler

Du kan finde kontorartikler på Biogasanlægget og i L30. Kontakt bce@au.dk, hvis der mangler noget.

Post

Post bringes og hentes en gang om dagen. Se mere i menuen til venstre under post og kurer.

Pap

Pap afhentes af driften.

Arbejdstøj

Brugt arbejdstøj lægges i vaskesække, som afhentes en gang om ugen. Rent tøj kommer ligeledes en gang om ugen.  

Dørskilte

Dørskilte bestilles i receptionen.


Personaleforening og International Club

Skriv til Personaleforening.Foulum.kom@au.dk hvis du ønsker at blive medlem. Medlemskab koster 25 kr. pr. måned.

Medlemskabet giver adgang til at deltage i aktiviteter arrangeret af Foulum International Club, fitnessrum, massage og meget mere.