Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøudvalget (LAMU) har til opgave at sikre, at gældende sikkerhedsregler bliver overholdt i instituttet.

Udvalgets opgaver indebærer bl.a.: 

  • Opfølgning på arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Årlige statusrapporter
  • Instruktion af medarbejdere i gældende sikkerhedsregler.

Alle medarbejdere i instituttet har et medansvar for sikkerheden på arbejdspladsen. Hvis man bliver bekendt med farlige eller potentielt farlige situationer på arbejdspladsen, skal man straks henvende sig til sin nærmeste arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljøudvalgsmedlemmer

Det lokale arbejdsmiljøudvalg består af en formand, som er udpeget af institutlederen, ledelsesrepræsentanter, som også er udpeget af institutlederen og et antal valgte medarbejderrepræsentanter.

Arbejdsmiljøgrupper

Instituttet har fire arbejdsmiljøgrupper: Kontorer og undervisningslokaler, Forskningslaboratorier, Undervisningslaboratorier og Foulum værksteder, bioraffinering, biogas. Hver gruppe har minimum en medarbejder- og en ledelsesrepræsentant:

Kontorer og undervisningslokaler

Forskningslaboratorier

Undervisningslaboratorier

Foulum værksteder, bioraffinering, biogas