Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget (LSU) arbejder ud fra en præmis om, at ledelse sker i tæt dialog med de ansatte og at de ansatte deltager aktivt i udviklingen af arbejdspladsen.

Udvalget har til opgave at diskutere arbejdspladsrelaterede problemstillinger f.eks.:

  • Strategi, handlingsplaner og mål
  • Personalepolitik
  • Budgetter
  • Kompetenceudvikling
  • Arbejdspladsvurderinger og psykisk arbejdsmiljø

Samarbejdsudvalgsmedlemmer