Forskningsudvalg

Forskningsudvalget er et lukket forum, der har til opgave at rådgive institutlederen. I udvalget behandles blandt andet:

  • Strategiske aspekter af instituttets forskningsstrategi.
  • Akademiske initiativer.
  • Implementering af interdisciplinære ingeniøruddannelser.
  • Bemandingsbehov i forhold til instituttets strategi.
  • Koordinering af større ansøgninger til forskningsfonde.