Myndighedsbetjeningsudvalg

På Aarhus Universitet er koordinering af myndighedsbetjening på ingeniørområdet samlet i ét fælles udvalg, på tværs af ingeniørinstitutterne, som er aktive indenfor området. Udvalget består af et medlem fra de tre institutter Bio- og Kemiteknologi, Byggeri og Bygningsdesign og Elektro- og Computerteknologi. Herudover stiller Bio- og Kemiteknologi med formand, kvalitetsansvarlig, sekretariatsbistand og projektøkonom.

Medlemmer af udvalget: