Ph.d.-udvalg

Ph.d.-udvalgets opgave er at sikre kvalitet og udvikling af instituttets ph.d.-program i tæt samarbejde med Graduate School of Technical Sciences (GSTS).

Udvalget har blandt andet følgende opgaver:

  • Sikre kvalitet i vejledningen
  • Sikre gennemførelse af halvårsevalueringer
  • Evaluering af ph.d.-ansøgninger
  • Koordinering af kvalifikationseksaminer

Ph.d.-udvalget består af VIP-medlemmer fra instituttet og ph.d.-studenterrepræsentanter. Udvalget ledes af en formand og har en sekretær tilknyttet, som håndterer de administrative opgaver for udvalget.

Ph.d.-udvalget mødes fire gange om året. 

Medlemmer af udvalget: