Ferie og fravær

Når du som medarbejder ved Institut for Bio- og Kemiteknologi vil holde ferie eller har andet fravær, skal du følge nedenstående procedure.

  

Det er universitetsledelsens ønske, at alle almindelige- og særlige feriedage er afholdt ved ferieårets udløb. Alle månedslønnede medarbejdere optjener 2,08 almindelige og 0,42 særlige feriedage pr. måned.

Afholdelse af ferie sker med udgangspunkt i fastsatte standardferieperioder for ferieåret 2022/23 (bemærk at medarbejdere kun registreres med tilgængelig ferie i standardperioderne).

     

Standardferie 2022/23:

Almindelig ferie

  • Uge 42
  • 27. – 30. december
  • 19. maj (2023)
  • Uge 29-30-31 (2023)

Særlig ferie

  • 13. – 14. februar (2023)
  • 3. – 5. april (2023)

        

Ved ændring af planlagt ferie følges nedenstående procedure:

  • Ændringen skal meldes før ferien påbegyndes. Der skal samtidig angives et nyt ferietidspunkt og antallet af feriedage, som ønskes ændret, skal være lig med antallet af feriedage, som er registreret.
  • Husk at give besked til fravaer@bce.au.dk forud for feriens afholdelse. Nærmeste leder og sektionsleder skal være cc. i mailen

Overblik over ferieoptjening kan findes ved at klikke på ”Min Profil” på medarbejdere.au.dk. Efter login vælges ”Ferie og Fravær”. Bemærk, at kun afholdte feriedage er indregnet i overblikket. Planlagt, fremtidig ferie skal således fratrækkes den oplyste feriesaldo.

      

Sygdom og andet fravær

Sygdom og andet fravær (omsorgsdag, barns sygedag osv.) skal meldes til nærmeste leder og instituttets fraværspostkasse (fravaer@bce.au.dk) senest om morgenen, på dagen for fraværet.

På den første dag tilbage på arbejde skal nærmeste leder og instituttets fraværspostkasse (fravaer@bce.au.dk) ligeledes informeres.
       

Procedure for ferie og fravær på BCE
Du finder en detaljeret gennemgang af proceduren for ferie og fravær på BCE i procedurebeskrivelsen nedenfor, som er vedtaget af LSU i 2022.

  

Årshjul over ferieåret