Ferie og fravær

Når du som medarbejder ved Institut for Bio- og Kemiteknologi vil holde ferie eller har andet fravær, skal du følge instituttets procedure. Se mere herunder, eller den komplette procedure i den lyseblå boks i højre side.

  

Det er universitetsledelsens ønske, at alle almindelige- og særlige feriedage er afholdt ved ferieårets udløb. Alle månedslønnede medarbejdere optjener 2,08 almindelige og 0,42 særlige feriedage pr. måned.

Afholdelse af ferie sker med udgangspunkt i fastsatte standardferieperioder for ferieåret, som du finder i den lilla boks til højre på siden (bemærk at medarbejdere kun registreres med tilgængelig ferie i standardperioderne).

Ferie og fravær registreres i mitHR. Medarbejdere skal benytte systemets selvbetjening ved ændring eller tilføjelse af ferie og andet fravær. Det er muligt at logge ind i mitHR fra systemets forside, hvorfra der yderligere findes vejledninger til diverse funktioner.

Procedure for ændring af standardregistreret eller planlagt ferie

 • Det er ikke muligt at annullere feriedage, uden at planlægge afholdelse på andre datoer.
 • Ændringen skal meldes før datoen for ferien som skal flyttes.
 • Ændringen skal meldes før datoen som ferien flyttes til.
 • Antallet af feriedage, som ønskes registreret, skal som minimum være lig med antallet af dage, som ønskes slettet.
 • I mitHR skal du i kommentarfeltet angive, at din nærmeste leder har godkendt din ændring.

Kan du ikke tilføje ny ferie?

Så er det fordi feriedagene er brugt til standardregistreret ferie. Her skal du ændre i feriedagene for den standardregistrerede periode, for at få nok dage til at tilføje en ny ferie.

Eksempel: Der er standardregistreret ferie fra 17. juli til 4. august. Men du vil gerne holde 5 dages ferie i slutningen af juni. Du skal trække 5 dage fra den standardregistrerede ferie og sende anmodningen. Husk i kommentarfeltet at angive, hvornår de 5 slettede dage skal holdes.

Sygdom og andet fravær

Sygdom og andet fravær (omsorgsdag, barns sygedag osv.) skal meldes til nærmeste leder og registreres i mitHR om morgenen på første fraværsdag. Hvis slutdatoen for fraværet er ukendt, skal dette angives ved registrering i mitHR.

På den første dag tilbage på arbejde skal nærmeste leder informeres, og ved fravær uden kendt slutdato skal fraværet afsluttes i mitHR.

Medarbejderen skal være opmærksom på hvilke typer fravær han/hun ikke selv kan registrere i mitHR. Alle typer af fravær, som en medarbejder ikke selv kan registrere i mitHR skal meldes ind til fravaer@bce.au.dk (se overblik her).

Det er muligt at tilgå mitHR fra egen pc eller mobiltelefon. Find link til vejledning her.

Langtidssygemeldinger (over 14 dage) skal altid meldes ind til nærmeste leder og fravaer@bce.au.dk.

Årshjul over ferieåret

Kontakt


Standardferie 2023/24:

Almindelig ferie

 • Uge 42
 • 22. – 29. december
 • 10. maj (2024)
 • Uge 29-30-31 (2024)

Særlig ferie

 • 12. – 13. februar (2024)
 • 25. – 27. marts (2024)