Interns

Du er som medarbejder på Institut for Bio- og Kemiteknologi velkommen til at invitere interns. Husk, at interns ikke optjener ECTS. I det følgende kan du se BCE’s interne retningslinjer og procedure vedr. interns:

    

  • På BCE tilbyder vi plads til 6 interns pr. semester. I denne oversigt kan du se status på aftaler med interns de kommende semestre: Interns overblik
  • Som udgangspunkt kan hver sektion tilbyde ophold til 3 interns pr. år. Hvis en sektion ikke kan bruge 3 pladser, kan andre sektioner bruge ledige pladser. Sektionerne aftaler selv dette indbyrdes.
  • Potentielle interns skal altid ansøge via vores Interns Application Form på bce.dk HER senest 3 måneder før den ønskede startdato.
  • BCE bruger KUN sin egen Internship agreement, som er forhåndsgodkendt af TTO, og som ligeledes kun kan underskrives af institutlederen. Sekretariatet sender Internship agreement til den pågældende intern med kopi til vejlederen.
  • Forskere må ikke lave aftaler med interns, der ikke har udfyldt ”Intern Application Form” på bce.dk.
  • Forskere må ikke give tilsagn uden at have OK fra sekretariatet først.
  • Interns skal have egen privatforsikring, da de ikke er dækket af ulykkes- eller ansvarsforsikring under deres internship.
  • Sekretariatet er behjælpelig med at undersøge, om det er muligt at tilbyde interns en fysisk kontorplads på den relevante lokation. Vi kan ikke altid garantere en fysisk plads. På AU er det ikke alle institutter, som stiller kontorplads til rådighed til interns.

Ansøgningsskema til modtagelse af interns

Powermail Gæsteforskere og -studerende

Ansøgningsskema

Kontakt

Pætur Haraldsen Albinus

Sekretariatsmedarbejder