Kommunikation

Som medarbejder på Institut for Bio- og Kemiteknologi kan du bruge nedenstående redskaber i din kommunikation.

 

Annoncering af arrangementer

Står du for en gæsteforelæsning eller lignende, som du gerne vil have annonceret på instituttets hjemmeside (intern og/eller ekstern), så skal du sende en mail med nedenstående information til bce@au.dk

Mailen skal indeholde:

 • Foredragets titel
 • Navn på foredragsholder
 • Kort resumé
 • Tid og sted
 • Kontaktperson
 • Eventuelt billede (husk at få tilladelse til at bruge billedet)
 • Hvor skal arrangementet annonceres (intern/ekstern hjemmeside, evt. Brightspace eller outlookinvitation)?


Hvis du yderligere har brug for en flyer til at gøre opmærksom på dit arrangement, kan du benytte denne skabelon.
Skabelonen kan efterfølgende sendes til bce@au.dk (i word-format), med oplysninger om hvor arrangementet skal annonceres (intern/ekstern hjemmeside, evt. Brightspace eller outlookinvitation).

Distributionslister (e-mail)

BCE har en række distributionslister. Du bruger listerne ved at:

 • Gå ind Outlook
 • Åbne en ny e-mail
 • Klikke på ”til”
 • Skrive "#BCE"

Listerne kan åbnes, når de er tilføjet i en e-mail i Outlook ved at klikke på ”+”, hvilket giver mulighed for at fjerne uønskede modtagere.

 

Lister på institutniveau

#BCE all = Der blever sendt en mail til alle ansatte på instituttet. Nedenstående distributionslister er inkluderet. 

 • #BCE VIP = professorer, lektorer, diplomundervisere og adjunkter
 • #BCE TAP = videnskabeligt og teknisk administrativt ansatte.
 • #BCE Postdocs = alle postdocs
 • #BCE PhD = alle ph.d.er
 • #BCE Research Assistants = alle videnskabelige assistenter
 • #BCE ADM = ansatte i institutledelsen og sekretariatet
 • #BCE Laboranter = alle laboranter
 • #BCE Foulum teknikere = alle teknikere i Foulum

 

Sektionslister

Hver sektion har en overordnet mailingliste, som indeholder alle medarbejdere i sektionen. 

 • #BCE Environmental Eng
 • #BCE Industrial Biotech
 • #BCE Medical Biotech
 • #BCE Process and Materials ENG

Hver sektionsliste har desuden en række underliggende lister, som indeholder specifikke medarbejdergrupper. Disse fremsøges ved at skrive navnet på sektionslisten, efterfulgt af:

 • TAP
 • VIP
 • Post Docs
 • PhD
 • Research Assistants

 

Øvrige lister

 • #BCE Institutledelse (del af #BCE ADM)
 • #BCE Sekretariat (del af #BCE ADM)

 

Lokationslister

 • #BCE 1171
 • #BCE Foulum
 • #BCE Gustav Wieds Vej
 • #BCE Hangøvej
 • #BCE Åbogade

 

Udvalgslister

 • #BCE LAMU
 • #BCE LSU
 • #BCE Research Committee 
 • #ENG Publice Consultancy comm (medlemmer fra BCE, CAE og ECE)
 • #ENG Public Consultancy Employees (medlemmer fra BCE, CAE og ECE

Visitkort, logo og e-mail signatur

Visitkort

Du kan selv bestille visitkort via AUs hjemmeside.

Logo Institut for Bio- og Kemiteknologi

Har du brug for instituttets logo i andre farver eller formater end ovenstående fx til en præsentation eller andet, så kan du selv lave det ønskede logo via AUs hjemmeside. Instituttets enhedsnummer er 2917.

AU Engineering logo

Download filen til dit skrivebord og højreklik på mappen for at pakke den ud.

E-mail signatur

Du kan hente en skabelon til din e-mail signatur ved at klikke på linket nedenfor.

Word og PowerPoint skabeloner

AU skabelonerne til Word og PowerPoint installeres automatisk på din maskine. Har du ikke skabelonerne installeret på din maskine, så skal du henvende dig til it-supporten.

Posterskabeloner

Du kan nemt lave en poster, der følger AUs designregler med en af følgende fire skabeloner.

Print af poster

Du kan få trykt din poster hos Fællestrykkeriet AU Tryk, der ligger på campus i Aarhus.