Gæsteforskere og gæste PhD’ere

Gæsteforskere og gæste-PhD’ere er forskere eller PhD studerende, der er ansat eller indskrevet på et andet universitet, men opholder sig i BCE i en bestemt periode. Du er som medarbejder på Institut for Bio- og Kemiteknologi velkommen til at invitere gæsteforskere og gæste-PhD’ere. Du skal følge nedenstående procedure hvis du vil invitere en gæsteforsker eller gæste PhD:

    

  • Inden processen startes skal du sikre dig, at din sektionsleder har godkendt opholdet.
  • Din gæst skal finansiere opholdet uden økonomisk støtte fra Aarhus Universitet.
  • Derefter skal du udfylde nedenstående skema senest 3 måneder før den forventede startdato (gælder både EU og ikke-EU gæster).
  • Gæstekoordinator Azra Becic Brka (abb@bce.au.dk) vil herefter starte processen og bl.a. udarbejde invitationsbrev. Invitationsbrevet må kun underskrives af institutleder, og det er gæstekoordinatoren, som sørger for dette.
  • Vær opmærksom, at både lønnet og ulønnet arbejde kræver en dansk arbejdstilladelse.

Skema til gæsteforskere og gæste PhD’ere

Powermail Gæsteforskere og -studerende

Ansøgningsskema

Kontakt

Azra Becic Brka

Akademisk medarbejder