Søgning i Workzone

Den nuværende database i Workzone dækker perioden 2022 til udgangen af 2026. Hvert 5. år gennemføres et periodeskifte i Workzone. Det sker på baggrund af krav om aflevering af data til Rigsarkivet og for at sikre jævnlig oprydning i Workzone, bl.a. af GDPR-hensyn.

Hvis du ønsker at søge noget frem fra en tidligere periode, kan du finde det her.

For perioden 2016-2022 kan du fremsøge sager for det tidligere Ingeniørhøjskolen og Institut for Ingeniørvidenskab således:

Sager vedr. Ingeniørhøjskolen:

  • Skriv emneord i feltet ”Fritekst”
  • Skriv ”1945” i feltet ”Ansvarlig enhed”

Sager vedr. tidligere Institut for Ingeniørvidenskab:

  • Skriv emneord i feltet ”Fritekst”
  • Skriv ”1247” i feltet ”Ansvarlig enhed”

For perioden 2021-22 kan du fremsøger sager fra Institut for Institut for Bio- og Kemiteknologi således:

  • Skriv emneord i feltet ”Fritekst”
  • Skriv BCE’s enhedsnummer 2917 i feltet ”Ansvarlig enhed”

AU’s administration har oprettet en hjemmeside omkring periodeskiftet, hvor du kan læse mere.


Søgefeltet Ansvarlig Enhed er sat default til at søge præcist i den valgte enhed (f.eks. 1247). Ønsker man at søge på alle enheder derunder, skal man vælge hierarkisk søgning. Se billedet herunder.