Adjunktvejledning for diplomansættelser

Adjunktvejledningen gælder for diplomansatte, der skal lektorbedømmes.