Ansættelser med opslag

Skabeloner

Ved ansættelser med opslag skal HR’s skabeloner udfyldes. Der er følgende skabeloner:

 • VIP (engelsk)
 • VIP Diplomingeniør (dansk)
 • TAP (dansk)
 • TAP (engelsk)
 • DVIP/DTAP (dansk)

Find skabelonerne nederst på HRs side, under "Materiale til ansættende leder" ved at klikke her.

Proces

Nederst på denne side kan du i boksen ”Processen i forbindelse med ansættelser med opslag” få et overblik over processen i forbindelse med en ansættelse med opslag.

Vær opmærksom på, at skabeloner til opslag ikke længere skal sendes til HR, men i stedet til sekretariatet (abb@bce.au.dk).

Udgifter til annoncering

Udgifter til annoncering skal i de tilfælde, hvor det er muligt, dækkes af projektmidler. Derfor skal du som bevillingshaver tænke dette ind i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger. Hvis udgifter ikke kan dækkes af projektmidler, finansieres annoncering af budgettet for den pågældende sektion.

Stillinger publiceres på forskellige websider, og i HR’s skabeloner skal man tage stilling til, hvilke websider der skal anvendes.

Der er stor forskel i prisen på forskellige websider. Følgende websider er gratis og her bliver stillingsopslag publiceret automatisk:

Det er obligatorisk også at vælge en international webside til at annoncere på. Hvis ikke andet oplyses, vil stillingen automatisk blive slået op på www.nature.com/naturejobs/science. Prisen for dette er ca. 600 kr.

Vær opmærksom på følgende sider, da de tager en høj pris for annoncering:

Frister fra HR

HR har sagsbehandlingstid for alle ansættelser, og kompleksiteten afhænger bl.a. nationaliteten for medarbejderen, der skal ansættes. AU HR har fastlagt frister for, hvornår HR skal modtage sager fra institutter. I denne sammenhæng starter HR’s sagsbehandlingstid, når instituttet har gennemført hele rekrutteringsforløbet med samtaler, bedømmelse, lønforhandling osv. Dvs. HR’s sagsbehandling starter først, når der er truffet beslutning om ansættelse.

Fristerne er følgende:

 • Senest 30 dage før startdato for danskere
 • Senest 60 dage før startdato for EU-borgere
 • Senest 90 dage før startdato for ikke EU-borgere 

Alle ansættelser skal tiltræde den 1. eller 15. i måneden.

Yderligere information vedr. Vejledninger og ansættelsesprocedurer ved Tech findes her:

Processen i forbindelse med ansættelser med opslag

Opgave

Ansvarlig

Links/handling

Særligt for diplomstrukturen

1.

Økonomi og ansættelse godkendes

Bevillingshaver

Mailgodkendelse fra controller/projektøkonom (økonomi) og institutleder (ansættelse)

2.

Opslag laves

Bevillingshaver

Links til skabelonerne

VIP (engelsk)

VIP Diplomingeniør (dansk)

TAP (dansk)

TAP (engelsk)

DVIP/DTAP (dansk)

VIP Diplomingeniør (dansk)

3.

Opslag sendes til sekretariatet abb@bce.au.dk

Bevillingshaver

Via mail

4.

Habilitetserklæring

Bevillingshaver / sekretariatet

Habilitetserklæringsblanket

Habilitetserklæringsblanket

5.

Emply sender notifikationer til institutleder, bevillingshaver, HR og sekretariatet – herunder godkender Akademisk Råd bedømmelsesudvalget

HR

6.

Medarbejderstamkort oprettes (MSK)

Sekretariatet

Sekretariatet opretter en sag til HR

7.

HR udarbejder ansættelsesbevis

HR

Lønforhandling pågår

8.

Velkomstmail

Sekretariatet

Sekretariatet sender en velkomstmail og en IT- velkomstmail til medarbejderen inden ansættelsesstart

Beskrivelse af BCE til stillingsopslag

I skabelonens felt “Hvem vi er/om os” indsættes denne beskrivelse af BCE:  

Department of Biological and Chemical Engineering was established on January 1, 2021 in connection with Aarhus University’s reorganization of the engineering area. The department employs around 175 people and is responsible for research and education within the department’s scientific areas. We educate both Bachelors and Masters of Science in Engineering and around 825 students are enrolled in our study programs. Furthermore, we also offer an ambitious PhD program. Our PhD students have high academic ambitions and deliver high-quality results for both the private and the public sectors.

At the Department of Biological and Chemical Engineering, focus is on living systems, the biology of organisms, efficient production, and transformation of chemicals, materials and energy. We translate knowledge within biotechnology, food technology, environmental technology, chemical engineering, industrial biotechnology, medical biotechnology and electrochemical engineering, and more into new technologies and value-creating solutions that can also be used in the business community.

Many of our research and development activities are based on companies' specific innovation needs or specialist application areas. Close collaboration with the public sector and private businesses ensures that the knowledge and technology generated in the department's research environments has a clear anchoring in reality and benefits the surrounding society. We also provide research-based public sector consultancy and advice on technology in agriculture and food. 

Kontakt:

Azra Becic Brka

Akademisk medarbejder

BCE enhedsnumre

I skabelonfeltet ”Enhedsnummer” indsættes nummeret på den enhed, den nye medarbejder skal ansættes i:

 • 2922 Environmental Engineering, Gustav Wieds Vej 10D  
 • 2924 Environmental Engineering, Ole Worms Allé 3        
 • 2980 Environmental Engineering, Blichers Allé 20
 • 2981 Environmental Engineering, Hangøvej 2
 • 2920 Industrial Biotechnology, Gustav Wieds Vej 10D
 • 2921 Industrial Biotechnology, Gustav Wieds Vej 10A
 • 2978 Industrial Biotechnology, Hangøvej 2
 • 2919 Medical Biotechnology, Gustav Wieds Vej 10D
 • 2977 Medical Biotechnology, Hangøvej 2
 • 2925 Process and Materials Engineering, Hangøvej 2  
 • 2926 Process and Materials Engineering, Åbogade 40    
 • 2928 Process and Materials Engineering, Blichers Allé 20 L30    
 • 2929 Process and Materials Engineering, Blichers Allé 20 L38    
 • 2930 Process and Materials Engineering,  Burrehøjvej 43